czerniak

Czerniak

Czerniak wywodzący się ze skóry stanowi najpotężniejszy problem onkologiczny w dermatologii. Rozwija się u względnie młodej populacji i wykazuje tendencję do przerzutów we wczesnym stadium. Wczesne wykrycie prowadzi do uzyskania > 90% wyleczeń w przypadku czerniaków o względnie niskim stopniu ryzyka. Zaawansowane czerniaki odpowiadają w słabym stopniu na stosowane obecnie metody terapeutyczne.